Co to znaczy ZD?

Co to znaczy “ZD”?

Skrót ZD. Istnieje wiele znaczeń skrótu zd. Można go użyć do skrócenia wyrazu z domu, w kontekście nazwiska panieńskiego dla zamężnej kobiety. Inne znaczenie słowa zd to zadanie domowe. Może być również użyty jako skrót od słowa zdanie.

Powyższe wyrażenie “z domu” wywodzi się z polskiej tradycji, zgodnie z którą kobieta po wyjściu za mąż może przyjąć nazwisko męża. Jednak w pewnych sytuacjach może być wymagane nazwisko rodowe. W takich przypadkach używa się wyrażenia z domu (lub jego krótszej wersji), czyli zd.

Czasami, zwłaszcza w języku prawniczym, zd. może być używane także w innym znaczeniu, np. jako skrót “zdanie” w celu odwołania się do konkretnego przepisu prawnego, np. na podstawie art 7 pkt 4 zd. 2 ustawy.

Na koniec należy pamiętać, że skróty zawsze należy rozumieć w kontekście.

Co to znaczy ZD?

Dowiedz się co oznacza “zd” i jaka jest jego definicja. Ten artykuł pokaże Ci, jak poprawnie używać tego zwrotu.

Ta strona wyjaśnia, co to jest zd.

Tagi:

co to jest
co to oznacza
co to znaczy

Wszystkie publikowane materiały są weryfikowane przez naszą redakcję.