Boomer – co to jest?

Co to znaczy boomer?

Boomer to określenie odnoszące się do pokolenia baby boomers, czyli osób urodzonych w latach 1946-1964, podczas powojennego wyżu demograficznego [2]. W artykule omówimy, czym charakteryzuje się pokolenie boomerów oraz jakie konotacje niesie ze sobą to określenie.

Boomer co to znaczy?

Określenie “boomer” jest skrótem od “baby boomer” i odnosi się do pokolenia osób urodzonych w okresie od 1946 do 1964 roku [2]. Powojenny wyż demograficzny zaowocował wzrostem liczby urodzeń, a tym samym powstaniem jednego z najliczniejszych pokoleń w historii. Boomerzy są rodzicami pokolenia X oraz starszych milenialsów i dziadkami pokolenia Z [2].

Boomer co to

Termin “boomer” w kontekście społecznym może nabrać dodatkowych konotacji. W niektórych przypadkach, określenie to jest używane do opisania osób starszych, które wykazują się sentymentem wobec starych czasów oraz pogardą wobec nowych trendów, postępu technologicznego i światopoglądowego [1]. W takim kontekście, “boomer” jest używane jako pejoratywne określenie dla osób, które nie są otwarte na zmiany i nie potrafią dostosować się do nowoczesnego świata.

Co to znaczy boomer: podsumowanie

Boomer to termin odnoszący się do pokolenia baby boomers, osób urodzonych w latach 1946-1964, które są rodzicami pokolenia X i starszych milenialsów oraz dziadkami pokolenia Z [2]. W szerszym kontekście społecznym, słowo “boomer” może być używane pejoratywnie w odniesieniu do osób starszych, które są przywiązane do przeszłości i wykazują się niechęcią do nowych trendów oraz postępu technologicznego i światopoglądowego [1].

Boomer a inne pokolenia

Warto porównać pokolenie boomerów z innymi pokoleniami, by lepiej zrozumieć ich cechy charakterystyczne i kontekst społeczny, w którym funkcjonują. Przed boomerami występowała tzw. Cicha Generacja (Silent Generation), urodzona między 1928 a 1945 rokiem [2]. Osoby z tej grupy wychowywały się w czasach Wielkiego Kryzysu oraz II wojny światowej, co wpłynęło na ich postawę życiową, często opartą na oszczędności, pokorze i solidarności.

Pokolenie X, następujące po boomerach, obejmuje osoby urodzone mniej więcej między 1965 a 1980 rokiem. Jako dzieci boomerów, wyrastali w świecie rosnących konfliktów społecznych, politycznych i ekonomicznych. Pokolenie X jest często nazywane “pokoleniem MTV” ze względu na wpływ telewizji kablowej i muzyki na ich kształtowanie się jako jednostek.

Milenialsi, znani również jako pokolenie Y, urodzili się w latach 1981-1996. Są pierwszym pokoleniem, które dorastało w erze cyfrowej, co wywarło ogromny wpływ na ich sposób komunikacji, nauki i pracy. Milenialsi często są przedstawiani jako pokolenie bardziej otwarte na różnorodność, elastyczne oraz nastawione na współpracę.

Boomer: zrozumienie konotacji

Aby zrozumieć, dlaczego określenie “boomer” może być używane w pejoratywnym sensie, warto zwrócić uwagę na różnice między pokoleniami. Boomerzy, wychowani w czasach odbudowy gospodarczej i społecznej, często korzystali z licznych możliwości zawodowych i finansowych, które nie zawsze były dostępne dla młodszych pokoleń. To może prowadzić do nieporozumień i konfliktów międzypokoleniowych, gdy młodsze pokolenia oskarżają boomerów o utrudnianie postępu społecznego czy niezrozumienie współczesnych problemów.