Song of Sublime – spotkanie z dr Anną Nacher

Termin: 31 marca, godzina 16.00
Miejsce: Małopolski Instytut Kultury


Spotkanie wokół filmów Tomasza Kozaka będzie okazją, żeby na nowo postawić pytanie o sztukę krytyczną w dobie (re)produkcji cyfrowej – przedmiotem dyskusji będą nie tylko strategie charakterystyczne dla filmu found footage, ale szersze procesy kulturowe, w które wpisuje się ta praktyka artystyczna.
Jednym z głównych zagadnień będzie pytanie o krytyczny potencjał tkwiący w pojęciach archiwum i bazy danych oraz strategie ich wykorzystywania, które zyskują sobie dzisiaj status podstawowych form określających współczesną kulturę audiowizualną.


Tomasz Kozak (1971) – absolwent Wydziału Malarstwa i Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, malarz, rzeźbiarz, artysta wideo. Tworząc filmy posługuje się animacją oraz techniką found footage. W swoich intertekstualnych pracach wykorzystuje i jednocześnie gra z wytworzonymi przez kulturę mitami. Chętnie posługuje się tekstami teoretycznymi, odwołuje się do klasyki literatury, eseistyki. Mieszka i pracuje w Lublinie.


dr Anna Nacher – adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią mediów elektronicznych, studiami genderowymi, antropologią audiowizualności, problematyką przestrzeni miejskiej i procesami globalizacyjnymi. Autorka książki Telełeć. Gender w telewizji doby globalizacji (Kraków 2008). Publikowała w „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Artmixie”, „Czasie Kultury” i w pracach zbiorowych.
Autorka bloga poświęconego dydaktyce i zainteresowaniom naukowym. Znana także jako współautorka Projektu Karpaty Magiczne / Magic Carpathians Project, z którym nagrała kilkanaście płyt. W 2010 roku wydała płytę Vaggi / Varri – Tundra Soundwalk, z rejestracjami terenowymi z Laponii.