Seminarium „Inna historia: męskość, histeria i homoseksualizm”[1]
Termin: 23 listopada godzina 15.00
Miejsce: Małopolski Instytut Kultury


Wykład
Termin: 24 listopada godzina 18.30
Miejsce: "Klub Bunkra Sztuki":http://bunkier.art.pl/kbs/pokaz/144


Seminarium i wykład będą poświęcone przedstawieniom i doświadczeniom męskiego ciała i psychiki, które dochodzą do granic normatywnej męskiej podmiotowości i oddają stan kryzysu lub otwarcia.
Seminarium dotyczy historii męskiej histerii, jej przedstawień, psychoanalitycznej wykładni i politycznych konsekwencji. Przywołane zostaną obrazy męskiej histerii w historii medycznych wizualizacji i sztuce współczesnej.

Wykład poświęcony zostanie rzeźbie Piotr Aliny Szapocznikow znajdującej się w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Wielostronna interpretacja tego arcydzieła skupi się na refleksji o męskiej ekstazie i jej znaczeniach w perspektywie psychoanalitycznej koncepcji jouissance.


Dr Paweł Leszkowicz - historyk sztuki, kurator i wykładowca, zajmujący się współczesną sztuką i kulturą wizualną oraz studiami nad seksualnością. Studiował historię sztuki, gender studies i dziennikarstwo na UAM w Poznaniu, Courtauld Institute of Art w Londynie i jako stypendysta Fulbrighta na New School University w Nowym Jorku. Autor książek Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości (Kraków 2001) oraz wraz z Tomkiem Kitlińskim Miłość i demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce (Kraków 2005). Jako kurator, autor wystaw i katalogów: Miłość i demokracja I i II, ( Stary Browar -Poznań 2005, CSW Łaźnia - Gdańsk 2006), GK Collection. Art from Grażyna Kulczyk Collection ( Stary Browar - Poznań 2007), Imperium zmysłów (Stary Browar – Poznań 2007), Urban Legends (przestrzeń miasta Poznania), Vogue (CSW Łaźnia –Gdańsk 2009). Wykłada w Instytucie Historii Sztuki UAM i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Pracuje nad wystawą Ars Homo Erotica w Muzeum Narodowym w Warszawie, i książką o akcie męskim w nowoczesnej sztuce polskiej.


fn1. Tekstem do dyskusji na seminarium jest rozdział pt. Inna historia: męskość, histeria i homoseksualizm z książki Tomka Kitlińskiego, Pawła Leszkowicza Miłość i demokracja. Refleksje o kwestii homoseksualnej w Polsce, Aureus, Kraków 2005


Matronat/Patronat: Krytyka Polityczna, Fundacja Kultura dla Tolerancji