Agata Agatowska i Florian Fausch
Wystawa Challenge of Art
Galeria Strefa A, Galeria Domu Norymberskiego
14.09 – 14.10.2012 r.


Agata Agatowska, młoda polska rzeźbiarka, która artystyczne studia podjęła na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie, a obecnie przygotowuje pracę doktorską na swoim macierzystej uczelni we Wrocławiu, współpracuje z dwoma galeriami: krakowską galerią Strefa A oraz Von Fraunberg Art Galery z Dusseldorfu. Obecność artystki na polskim i niemieckim rynku sztuki i podobny krąg zainteresowań obejmujący sztukę współczesną obu galerii był impulsem do podjęcia przez nie współpracy polegającej na wzajemnej prezentacji artystów w Polsce i Niemczech, wymianie doświadczeń, wspólnym przygotowaniu ekspozycji oraz zapoznanie polskiej i niemieckiej publiczności z najciekawszymi, młodymi twórcami z obu krajów. Pierwszym wspólnym projektem obu galerii, jest przygotowanie wystawy wspomnianej wyżej Agaty Agatowskiej oraz Floriana Fauscha, reprezentowanego przez niemiecka galerię.


Agata Agatowska, Catwalk to a Dream 3, 60x104, Aluminium, 2012

Urodzony w 1981 roku Fausch, także absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Dusseldorfie, uprawia malarstwo, którego tematem są pozbawione ludzi zewnętrzne i wewnętrzne wielkomiejskie przestrzenie. Jego, pozostające pod niezaprzeczalnym wpływem współczesnej architektury, obrazy przypominają futurystyczne miasta znane z filmowych wizji science fiction czy też wirtualne światy gier komputerowych. Na pół realne, odwołujące się także do form abstrakcyjnych, płótna są mocno nasycone kolorem. Niekiedy są to intensywne barwne plamy, czasami pojawiają się przeźroczyste płaszczyzny, kiedy indziej wyraźne kontury architektonicznej bryły. Niekiedy artysta pozostaje w świecie barw monochromatycznych, zdarza mu się też operować wyraźnymi kontrastami kolorów typu ciepły-zimny. Wszystkie te zabiegi tworzą wrażenie trójwymiarowej rzeczywistości, która wciąga obserwatora swoją intensywną prezencją i niezwykłą, trochę tajemniczą aurą nieznanego, ale bardzo pociągającego świata.Na tle tych obrazów świetnie prezentują się obiekty rzeźbiarskie Agaty Agatowskiej.
Klasyczne w swojej formie prace przedstawiają postaci i figury, które również należą do nierealnego świata i mogłyby z powodzeniem zejść w wystawienniczą przestrzeń z futurystycznychobrazów Fauscha. Figury Agatowskiej, która wykorzystując w swoich pracach prostotę i ascetyzm rzeźby konstruktywistycznej, nawiązują jednocześnie do pop-artu i jego fascynacji komiksem, mitem i bajkową fantazją. Kobiece postaci rzeźbiarki, ubrane w kombinezony przypominające designerskie projekty, dla których inspiracją mogły być kostiumy bohaterów filmów rozgrywających się w pokładach statków kosmicznych lub w przestrzeni międzygalaktycznej, idealnie pasują do zimnych krajobrazów Fauscha. Wzajemna relacja obrazu i rzeźby tworzy na naszych oczach nienapisaną narrację i natychmiast uruchamia wyobraźnię. Powstaje nowa przestrzeń, która staję swego rodzaju instalacją artystyczną, a nie tylko wystawą rzeźb i obrazów.Planowana w Krakowie wystawa zostanie rozłożona pomiędzy dwiema galeriami: Galerię Strefa A, która mieści się przy ulicy Stolarskiej 6/9 oraz Galerię Domu Norymberskiego, z powodzeniem realizującą od roku podobną koncepcję prezentacji współczesnych artystów zestawiając ich w pary lub niewielkie grupy. Tego typu działalność sprawia, że poprzez polskiego artystę wytwarza się swoista więź z lokalnym środowiskiem artystycznym, które chętnie bierze udział w tak przygotowanej ekspozycji. Polski artysta staje się łącznikiem, dzięki któremu nawiązuje się nie tylko współpraca pomiędzy galeriami, ale także twórcami i publicznością.Agata Agatowska urodziła się w 1976 roku w Oświęcimiu. Studia artystyczne rozpoczęła na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni rzeźby profesora Alojzego Gryta. Kontynuowała je w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie na wydziale scenografii u prof. Thomasa Grünfelda. W latach 2002-2006 współpracowała z Velvets Black&Light Theater w Wiesbaden. Jest laureatką nagród: Nagroda DarmstädterSezession Miasta Darmstadt, Grand Prix Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 5 w Słupsku, fundacji: Hedwig und Robert Samuel-Stiftung oraz Friedrich H.J. Schneider-Stiftung z Dusseldorfu. Brała udział w licznych wystawach w Polsce i Niemczech oraz Chinach, Indiach, wielkiej Brytanii i USA oraz w 2011 roku w targach sztuki Art.Fair w Kolonii.Florian Fausch urodził się w 1981 roku w Horgen. W latach 2001-2008 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Dusseldorfie u prof. Siegfrieda Anzingera, od roku 2007 w jego klasie mistrzowskiej. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Niemczech, Szwajcarii i Belgii oraz w 2011 roku w targach sztuki Art.Fair w Kolonii.


Galeria Strefa A jest ośrodkiem życia artystycznego w Krakowie. Głównym jej celem jest promocja sztuki młodego pokolenia i prezentacja dzieł uznanych artystów. Profil galerii obejmuje pokazy indywidualne oraz zbiorowe, a także organizację wystaw przez kuratorów zewnętrznych. Istotnym aspektem funkcjonowania Strefy A jest orientacja na problematykę sztuki najnowszej w kontekście rozmaitych zjawisk współczesnego życia. Program galerii obejmuje również szeroko rozumianą działalność kulturotwórczą i edukacyjną. Strefa A organizuje specjalistyczne wykłady, panele dyskusyjne oraz spotkania, których celem jest powiązanie różnych dyscyplin i sfer życia społecznego z problematyką sztuki współczesnej. Działalność ta jest skierowana zarówno do szerokiego, jak i wąskiego (zawodowego) grona odbiorców. Galeria oferuje także pomoc w nabyciu dzieł posiadających wysoką wartość artystyczną i inwestycyjną. Galeria proponuje tutaj współpracę z renomowanymi architektami i teoretykami sztuki, którzy udzielą profesjonalnych konsultacji dotyczących orientacji w sztuce współczesnej i na rynku sztuki.Von Fraunberg Art Gallery zajmuje się przede wszystkim sztuką współczesną ze szczególnym uwzględnieniem tej tworzonej przez młodych artystów. Bazę artystów współpracujących z galerią tworzą absolwenci Akademii Sztuk Pięknych z Düsseldorfu, ale także twórcy cieszący się już uznaniem. Program działalności opiera się na wystawach grupowych, jaki i indywidualnych prezentacjach w dziedzinach malarstwa figuratywnego, nowych mediów, rzeźb, obiektów i fotografii. Obok ekspozycji galeria oferuje szeroko rozumiane doradztwo w dziedzinie sztuki najnowszej skierowane do kolekcjonerów prywatnych i instytucji zajmujących się zakupem dzieł sztuki, a także pomoc w kreowaniu całościowych prezentacji dzieł sztuki w kontekście przestrzeni architektoniczna oraz aranżacji światła.

Zapraszamy!!

Projekt współfinansowany ze środków
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Galeria Strefa A
ul. Stolarska 6/9
31-043 Kraków
tel. 663 702 112

Dom Norymberski
ul. Skałeczna 2
31-065
tel. 12 430 61 27