Premiera książki: 17 czerwca, godz. 20.00 na Małej Scenie TR Warszawa (ul. Marszałkowska 8).
W spotkaniu udział wezmą: Autor – Paweł Leszkowicz, wydawca oraz artyści, których prace zostały zamieszczone w albumie. Prowadzenie – Mike Urbaniak.

Album zbiegnie się z inauguracją pokrewnej tematycznie wystawy Ars Homo Erotica w warszawskim Muzeum Narodowym, której kuratorem jest Autor, Paweł Leszkowicz. W przeciwieństwie do wystawy, w książce ukazane zostaną dzieła nie tyle homoerotyczne, co gejowskie: nie tylko tematyzują pożądanie męskiego ciała, ale także mają wymiar polityczny – na polu sztuki walczą z homofobiczną i heterocentryczną rzeczywistością. Dzięki temu, że kierują nas w kontekst lokalny i polityczny, ART PRIDE jest cennym uzupełnieniem muzealnej ekspozycji.

Album odkrywa to, co w polskiej sztuce było do tej pory (i wciąż bywa) zakryte – fakt, że w Polsce  od dawna istnieje sztuka gejowska. To nie tylko ostatnie dwa dziesięciolecia, ale i wiele działań jeszcze z poprzedniej epoki politycznej. ART PRIDE prezentuje sztukę gejowską, tworzoną w Polsce od lat 60-tych, począwszy od artystów już częściowo zapomnianych: Krzysztofa Junga czy Krzysztofa Niemczyka. Wśród artystów reprezentujących nowe czasy znajdziemy te najbardziej znane nazwiska: Mitoraja, Radziszewskiego, Stasysa. Jednak sztuka gejowska w Polsce to nie tylko artyści „dużych nazwisk”, popularni i identyfikowani, ale również wielu innych, którzy do tej pory nie byli pokazywani szerokiej publiczności. Łącznie w albumie zaprezentowanych zostanie 36 artystów w około 150 ilustracjach.

Licznych ilustracji dopełnia wprowadzający esej Pawła Leszkowicza, w którym Autor porusza historię i metodologię badań nad sztuką gejowską, a następnie omawia wszystkich artystów, którzy tworzyli i tworzą sztukę gejowską w Polsce. Wraz z Leszkowiczem odkrywamy zjawiska, penetrujemy dzieła bardziej i mniej znanych twórców, odkrywamy ich gejowski, emancypacyjny i afirmacyjny potencjał.
Jak pisze Autor:

Album zgodnie z tytułem ART PRIDE wychodzi z afirmatywnego i emancypacyjnego założenia: „too gay is good”. Natomiast estetyka gejowska jest jedną z równoprawnych oraz równoważnych stylistyk i narracji występujących w postmodernistycznej kulturze i demokratycznym społeczeństwie. Mało tego – często to właśnie w niej tkwi awangardowy i rewolucyjny potencjał sztuki, w zależności od tła społecznego i politycznego. W polskim kontekście, gdzie homofobia bywa częścią oficjalnej polityki, a społeczeństwo ma heteronormatywny charakter, kultura gejowska posiada właśnie ten wywrotowy aspekt. Dlatego trzeba pisać o estetyce i polityce sztuki gejowskiej w Polsce.Art Pride. Gay Art from Poland. Polska sztuka gejowska
Paweł Leszkowicz
Tłumaczenie: Marcin Łakomski (j. angielski)
Redaktor wydania: Wojciech Szot
Korekta: Marcin Teodorczyk, Marcin Pietras, Artur Bogdanowicz
Grafika, typografia i skład: Bartek Matusiak
liczba stron: 180
ISBN: 978-83-9269684-1 – miękka okładka, 978-83-9269685-8 – twarda okładka
cena: twarda okładka – 100 zł; miękka okładka – 70 zł

    
Już teraz album można zamówić na stronie wydawnictwa www.abiekt.pl
więcej informacji na blogu www.art-pride.blogspot.com

Patronem medialnym albumu jest SPLOTO AUTORZE

Paweł Leszkowicz - krytyk, eseista i wykładowca sztuki współczesnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował historię sztuki, gender studies i dziennikarstwo na UAM w Poznaniu, Courtauld Institute of Art w Londynie i New School University w Nowym Jorku. Obszarem jego specjalizacji i publikacji są studia nad seksualnością oraz współczesna sztuka i kultura wizualna i towarzyszące im refleksje krytyczne. Drukowany przez New York University Press, Wielką Encyklopedię PWN, Magazyn Sztuki i Museo Fortuny na Biennale Weneckim 2003. W 2001 roku ukazała się jego książka Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości poświęcona psychoanalitycznej krytyce sztuki. W 2005 roku wraz z Tomkiem Kitlińskim wydał książkę Miłość i Demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce (Wydawnictwo Aureus). Kurator sztuki współczesnej, autor m.in. wystawy Miłość i Demokracja eksponowanej w 2005 roku w Poznaniu a w 2006 roku w Gdańsku oraz wystawy Ars Homo Erotica w Muzeum Narodowym (2010 rok)


FRAGMENT KSIĄŻKI

O obrazach Wojciecha Ćwiertniewicza

W każdym akcie mężczyzn otacza pustka. W tej pustce zwiera się cały erotyzm, jest to bowiem otchłań, próżnia. W matni pożądania znika rzeczywistość, podlega wessaniu w nicość, jest tylko skupienie na obiekcie pragnienia, jego radykalna izolacja poza jakimkolwiek innym kontekstem. Jest to otchłań głębi popędu, ale i próżnia, która otacza cel libido. W tym momencie jesteś tylko ty, cały świat znika! Obrazy artysty oddają te dwie postaci szaleństwa. Modele artysty są realnymi mężczyznami, można ich łatwo rozpoznać. Są wśród nich ludzie ze świata kultury, choreografowie, historycy i krytycy sztuki, ale są również męskie prostytutki lub chłopacy z sąsiadującej z pracownią artysty pikiety homoseksualnej na krakowskich Plantach. Są wojskowi, ale także bezdomni. Niektórzy pozują za darmo, inni za pieniądze, jeszcze inni po przyjacielsku. Niektórzy mężczyźni związani są z władzą i statusem, inni - z upadkiem i wykluczeniem. Artysta jest prawdziwym demokratą! Interesują go różne typy fizyczne, seksualne i psychologiczne, doskonałe ciała i starzejące się. Banalne obiekty pożądania, jak i takie, które pożądanie problematyzują. Młodzi i starsi, atrakcyjni i brzydcy, wyjątkowi i przeciętni, osiłki i intelektualiści, oni wszyscy stają się przedmiotem studiów nad męskim ciałem.

About Wojciech Ćwiertniewicz paintings:

In each nude portrait, the men are surrounded by emptiness. The emptiness encapsulates eroticism because it is an abyss, a vacuum. Reality disappears in the labyrinth of desire, it is sucked into a void, and what remains is concentration on the object of desire, its radical isolation beyond any other context. It is the abyss of the depth of the urge as well as the vacuum which surrounds the target of the libido. Right now, there is only you, and the whole world disappears! The artist’s paintings represent these two forms of madness. The artist’s models are easily recognisable real men: people of culture, choreographers, historians, art critics; but also male prostitutes and boys from Kraków’s gay cruising area Planty next to the artist’s studio; ensigns as well as hobos. Some sit for free, others for money, yet others out of friendship. Some of them are men of power and status, others stand for downfall and exclusion. The artist is a true democrat! He is interested in various physical, sexual, and psychological types, perfect bodies as well as ageing bodies, banal objects of desire and bodies which problematise desire. The young and the old, the attractive and the ugly, the exceptional and the average, thugs and intellectuals, they are all objects of the study of the male body.Wydawnictwo Abiekt.pl zostało założone w celu wydawania literatury, która do tej pory nie była doceniana w Polsce przez wydawców - gejowskiej i lesbijskiej. Debiutowaliśmy przezabawnym komiksem Konrad i Paul Ralfa Königa (tłum. Przemysław Wnuk). Drugim naszym (wspólnie z Timof i Cisi Wspólnicy) komiksem jest Fun Home Alison Bechdel (tłum. Wojciech Szot, Sebastian Buła), jedna z najgłośniejszych powieści graficznych ostatnich lat, doceniona również przez krytykę polską. Na początku października 2009 roku ukazała się HomoWarszawa. Przewodnik kulturalno-historyczny, książka będąca pierwszą w Polsce próbą opisania polskiej rzeczywistości gejowsko-lesbijskiej w historycznej i miejskiej perspektywie. Zorganizowane przez wydawców spacery na jej podstawie przyciągnęły tłumy gości. W październiku ukazał się kolejny komiks Ralfa Königa, tym razem najbardziej znany - Mężczyzna przedmiot pożądania (tłum. Przemysław Wnuk). W planach kolejne tłumaczenia komiksów jak i projekty autorskie związane z historią LGBT.