Wszystkie prace Michaliny Wawrzyczek – Klasik powstają z potrzeby kreowania nowej, osobistej przestrzeni, z którą konfrontuje ona odbiorcę. Buduje ją za pomocą różnorodnych mediów: obrazów, które ustawia w obiekty, wielkoformatowych serigrafii, oddziałujących na widza iluzją przestrzeni oraz instalacji wideo, w których „ożywają”, za pomocą ruchu i dźwięku, wybrane elementy poprzednich prac. Te formy wypowiedzi traktuje jako wzajemnie dopełniające się elementy, wychodzące poza kwestię medium w szerszy kontekst instalacji czy white cube’u galerii.

Prace te oddziałują na zmysły, ich format dostosowany do proporcji człowieka, iluzja bryły oraz aranżacja zsynchronizowana z przestrzenią galerii sprawiają, iż całość realizacji silnie angażuje widza.
W grafikach organiczne kształty zostały połączone z na poły abstrakcyjnymi formami, nawiązującymi do architektury. Elementy te użyte są w celu zapisu postrzeganych zjawisk, ich przekształceniu i transpozycji dla widza znajdującego się w zaproponowanej przez artystkę przestrzeni.

Michalina Wawrzyczek-Klasik, absolwentka ASP w Katowicach, dyplom z wyróżnieniem w 2010 roku w pracowni serigrafii prof. Waldemara Węgrzyna. Prezentacje do dyplomu w pracowni malarskiej prof. Ireneusza Walczaka oraz pracowni intermediów prof. Adama Romaniuka. Stypendystka Ministra Kultury, dwukrotnie nominowana do Grand Prix Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, uczestniczka kilkudziesięciu wystaw w kraju i za granicą.

Michalina Wawrzyczek-Klasik „Pomiędzy”
Galeria +
Rondo Sztuki
40-121 Katowice
Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1
Wernisaż 11 stycznia 2013 godz. 18:00
Wystawa potrwa do 1 lutego 2013

czynne:
wtorek - piątek w godz.  11.00 - 19.00
sobota-niedziela 10.00 - 18.00
http://www.rondosztuki.pl
tel. 32 720 11 32
wstęp bezpłatny