Wystawa pokonkursowa 7. Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej Poznań 2011
wystawa czynna od 15 września do 6 października 2012
Rondo Sztuki, Galeria +Celem Biennale jest zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych wykonanych w dowolnej technice graficznej. Organizatorom zależy na tym, aby stworzyć okazję do wyłonienia najzdolniejszej młodzieży studenckiej, a jednocześnie dać możliwość łatwiejszego startu do dalszej kariery. Jury stawia nacisk przede wszystkim na oryginalność i chwytliwość nadsyłanych prac. Podczas 7.edycji swoje realizacje mieli możliwość zaprezentować studenci wyższych uczelni plastycznych oraz dyplomanci z 2009 i 2010r. Na konkurs zgłoszono ponad tysiąc prac 306 autorów, spośród których do wystawy pokonkursowej wybrano 96 dzieł 67. artystów. W skład jury weszli przedstawiciele uczelni plastycznych, galerii oraz osób związanych z promocją sztuki współczesnej.
W sumie wręczono 10 nagród i 5 wyróżnień.


Monika Grubizna

1. GRAND PRIX 7 Biennale Grafiki Studenckiej – Poznań 2011 otrzymała Monika Grubizna z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Nagrodę Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu otrzymała Paulina Bartnik z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

3. Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu otrzymała Monika Błaszczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
4. Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi otrzymała Agata Gertchen z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
5. Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie otrzymała Katarzyna Kucwaj z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
6. Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  otrzymała Katarzyna Nowak z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
7. Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie otrzymała Maryna Mazur z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
8. Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku otrzymała Agata Rokita z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
9. Nagrodę Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu i Dziekana Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie otrzymał Cezary Poniatowski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

10. Nagrodę Towarzystwa Jerzego Piotrowicza w Poznaniu otrzymała Aleksandra Owczarek z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
11. Wyróżnienie honorowe otrzymała Kinga Kurek z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
12. Wyróżnienie honorowe otrzymała Natalia Osińska z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
13. Wyróżnienie honorowe otrzymała Ilona Proczek-Kranc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
14. Wyróżnienie honorowe otrzymała Natalia Romaniuk z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
15. Wyróżnienie honorowe otrzymała Ewelina Szydełko z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.