W 2010 roku do kolekcji Fundacji została włączona i skatalogowana pod numerem 0108 grafika Zamojskiego. Monotypia na okładce kryminału (Patricia Highsmith „Znajomi z pociągu”) przedstawia maskę naniesioną farbą drukarską na twarz kobiety. Dwa lata później, pracując nad „Vis-à-vis en face”, Zamojski stworzył ponad 60 portretów opisanych numerem strony, numerem grafiki i numerem katalogowym kolekcji. W ten sposób opracował zamknięty, na nowo uporządkowany katalog kolekcji. Na pierwszy rzut oka książka może wyglądać jak trawestacja cudzych dokonań artystycznych. Wizualnie może kojarzyć się też z zabawą dziecka, które z uporem i zaskakującą konsekwencją gryzmoli na wyświetlaczu smartfona.


Posługując się tak prostą estetyką, Zamojski nawiązuje do idei bezpośredniego, surowego widzenia. Vis-à-vis. Jednak już na okładce pojawia się siatka, miarowa struktura prowadząca spojrzenie zgodnie z szeregiem wskazówek, poprzez które widziane są nagryzmolone en face portrety.


„Vis-à-vis en face (J’ai quinze ans)”

ISBN: 978-83-933762-3-0
format: 220 x 254 mm, 72 str.

druk offsetowy, oprawa zeszytowa, tłoczenie na okładce
kolor: 2+2 (Black, Pantone 4695)
papier: Cyclus offset 140 g
nakład: 350
cena: 40 PLN + koszty wysyłki (5,-)

© 2012 MORAVA & Honza Zamojski, Fundacja Sztuki Polskiej ING
Współpraca: Fundacja Sztuki Polskiej ING, www.piktogram.orgENG:

MRV~12
Honza Zamojski – Vis-à-vis en face (J’ai quinze ans)

"Vis-à-vis en face (J’ai quinze ans)” is the 12th publication of Morava publishing house, Honza Zamojski’s artistic project. The portraits collected in the book (earlier outlined with his finger on the screen of a smartphone) are a free interpretation of the works in the collection of the ING Polish Art Foundation.


In 2010, Zamojski’s drawing was added to the Foundation collection and catalogued as piece 0108. The monotype on the cover of a detective fiction story (Patricia Highsmith “Strangers on a train”) is a mask applied with printing ink to woman’s face. Two years later, while working on “Vis-à-vis en face”, Zamojski created more than 60 portraits defined by page number, drawing number and the collection’s catalogue number. He developed a closed and newly structured catalogue of the Foundation collection. At first glance the book may look like a travesty of other artists’ accomplishments. It can also be associated with a child’s play, which persistently, with surprising consequence, keeps scribbling on a smartphone screen.

By applying simple esthetics, Zamojski refers to the idea of a direct and raw view. Vis-à-vis. However, on the cover of the book we see a grid, a steady structure. A number of clues lead the reader’s gaze to perceive portraits scribbled en face.


ISBN: 978-83-933762-3-0
format: 220 x 254 mm, 72 pp.
offset printing, softcover, embossing
color: 2+2 (Black, Pantone 4695)
paper: Cyclus offset 140 gsm
printrun: 350 copies
price: 12 euro / 15 $ + shipping

© 2012 MORAVA & Honza Zamojski, ING Polish Art Foundation
Cooperation: ING Polish Art Foundation, www.piktogram.org