2011 to Rok Czesława Miłosza, rok wielkich wydarzeń, dzięki którym literatura będzie stale obecna, a kultura zyska należne miejsce w przestrzeni publicznej. To rok święta książki – słowa i jego oprawy.

Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ zachęca do kreatywnego myślenia o twórczości Czesława Miłosza i uczczenia jego słowa poprzez zaprojektowanie kroju literniczego zadedykowanego wybitnemu artyście. Zgodnie z misją stwarzania młodym debiutującym projektantom szansy zaistnienia, Fundacja ZNACZY SIĘ zaprasza wszystkich studentów i absolwentów roku 2010 i 2011, którzy chcą sprawdzić się w roli projektanta fontu w standardzie OpenType używanego do wydawania dzieł Miłosza w języku polskim i angielskim.
Zwycięski projekt uzyska miano kroju „Milosz”, a jego autor (autorzy) otrzymają nagrodę wysokości 10 000 zł.

Konkurs ma podkreślić wagę słowa pisanego i sposobu jego zapisu. Chodzi o to, by stworzyć krój, którym twórczość Noblisty może być publikowana na całym świecie, krój nowoczesny i atrakcyjny dla współczesnego czytelnika.


MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA KRÓJ PISMA IM. CZESŁAWA MIŁOSZA

REGULAMIN


Do konkursu zapraszamy studentów, a także absolwentów z lat 2010 i 2011.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 maja 2011.
Termin nadsyłania projektów konkursowych - do 31 sierpnia 2011.

Ogłoszenie laureata konkursu odbędzie się w październiku 2011 roku.
Nagrodzona praca oraz wyróżnione projekty zostaną zaprezentowane w galerii ZNACZY SIĘ w listopadzie 2011.

Nagroda główna w konkursie wynosi 10 000 zł. Wybrany krój otrzyma tytuł oficjalnego kroju pisma Czesława Miłosza i zostanie wykorzystany w publikacji utworów poety. Organizatorzy gwarantują także szeroką promocję nagrodzonego kroju.


Pełny regulamin konkursu >>
Zasady udziału w konkursie >>ORGANIZATORZY

Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ 


Więcej >>