28 wylinek – uwierających masek zrywanych słowo po słowie w poszukiwaniu wierzytelnej twarzy. 28 postaci – osesków, dziewczynek, podlotków, żon, matek, staruszek – gromadzących się rok po roku w dotkliwej pamięci ciała. 28 wierszy – pierwocinowych zawiązków gęstwiejących w gatunkowy ogród nieplewiony.
28 szuflad – a w nich autorka: wielokrotna w powrotach, zryw po zrywie wystawiana na głasnost.


Wylinki

Joanna Mueller
Wydawnictwo: Biuro Literackie, 2010 r.

Joanna Mueller (1979) - poetka i krytyk. Doktorantka w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w "Studium", "FA-arcie", "Pograniczach", "Twórczości" i "Tekstach Drugich". Debiutowała tomem Somnambóle fantomowe (2003), potem ukazały się jeszcze Zagniazdowniki (2007) i książka Solistki: antologia poezji kobiet, nad którą pracowała wraz z M. Cyranowicz i J. Radczyńską. Mieszka w Warszawie.