Jakub Lubelski publikował dotychczas m.in. we „Frondzie”, która wydała jego pierwszą powieść, a także w „Teologii Politycznej”, „Rzeczpospolitej” i „Pressjach”. Ta lista tytułów, zdobiąca tylną okładkę książki, silnie ustawia naszą lekturę. Dodatkową pomoc może stanowić pierwsza recenzja Boidudy, pióra Pawła Rojka  – redaktora naczelnego ostatniego z wymienionych czasopism – który obwołał ją „portretem pokolenia konserwatystów przed trzydziestką”. Aby to przedsięwzięcie się udało, portrecista powinien jednocześnie znać to środowisko od podszewki, dzielić z nim formujące doświadczenia, ale zarazem zajmować pozycję na tyle zdystansowaną, by mógł dostrzec i wyartykułować to, co dla tej grupy specyficzne, nowe, definiujące. Wiemy już, że Lubelski spełnia pierwszy z warunków. Co z drugim? Na jego korzyść przemawia to, że nie zawsze był konserwatystą, a także wcześnie rozbudzone aspiracje literackie.

Drugi istotny w lekturze trop: Jakub Lubelski jest synem pary profesorskiej związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim, rozwiedzionej chwilę po jego przyjściu na świat. Oboje zostali bohaterami debiutanckiej powieści swego potomka, podobnie jak szereg innych postaci krakowskiego środowiska akademickiego. Klucz personalny w Boidudzie jest wręcz nachalnie łatwy do rozszyfrowania. Trudno mi orzec o adekwatności przekonań przypisywanych przez Lubelskiego literackim wcieleniom rodziców, prawdopodobnie jednak fakt, że służą one za negatywny punkt odniesienia dla poglądów protagonisty (o niezbyt wdzięcznych personaliach Jacek Daniel) ma oparcie w istotnym doświadczeniu autora. Bunt przeciw poglądom politycznym, postawie etycznej i religijnej rodziców jest zarazem najważniejszym tematem, jak i „paliwem” tej książki.

Pozwolę sobie pociągnąć tę metaforę – Boiduda posiada także swój „zapłon”, taką iskierkę, która wprawiła w ruch maszynę piszącą. Mam tu na myśli Jerzego Pilcha. Lubelski rozpoznał siebie w Fatalnym Aleksandrze ze Spisu cudzołożnic i postanowił – jak słusznie zauważa Teresa Walas – odpowiedzieć na wyzwanie rzucone chłopcu przez narratora książki. Oto ono (przytaczam w całości; podobnie zrobił Lubelski, choć jednak z pewnymi opuszczeniami, które zaznaczam):
Życzę ci jak najlepiej, choć obawiam się, że jak tak dalej pójdzie, nie zostaniesz, gdy dorośniesz, pisarzem. Życzę ci dobrze, Aleksandrze, ale jeśli naprawdę pragniesz zostać pisarzem, obawiam się, że będziesz musiał więcej, znacznie więcej niż inni pracować nad sobą! (…) Nawet jeśli ci się powiedzie, to i tak, Aleksandrze, nie zdobędziesz się nigdy na niezbędną dozę szczerości. Nigdy nie uczynisz w swoich utworach tego, co każdy obdarzony twoją biografią winien uczynić. W swoich bezbarwnych tekstach nie zdołasz, bo nie będziesz miał danych, zmitologizować swojego ojca. Nie będziesz dociekał, kim był twój tatuś; nie będziesz rozważał i opisywał, posługując się, płynną retoryką, kolejnych jego wcieleń!

Słowa te nie tyle stanowią odreagowanie frustracji seksualnej narratora, za jaką wini chłopca samotnie wychowywanego przez kobietę, której pożąda, ile komentarz do faktu, że Aleksander smaga biczykiem bawiącego się z nim mężczyznę.
Pilch stwierdza mianowicie, że maluchowi bynajmniej nie brakuje ojca, że jest pewny siebie, nie ma na tym tle kompleksów. A przecież pisarz powinien mieć kompleksy! Cóż, Lubelski niewątpliwie nabawił się na tym tle kompleksu Pilcha. Na wszelkie sposoby podkreśla, że czuje się literatem – na początku poprzez aluzje literackie i uwagi metatekstowe, a później przez wspomnienia swego powieściowego alter ego, prowadzącego wciąż poszukiwania formuły swego literackiego istnienia. Tym samym domaga się od czytelnika, aby powiedział: „sprawdzam”.

Boiduda była dotąd kwalifikowana jako Bildungsroman, tudzież „powieść o dzieciństwie i dojrzewaniu”. Idąc tym tropem, można napisać, że narracja Lubelskiego mierzy się z kolejnymi etapami wtajemniczenia w życie, takimi jak przyjście na świat, kontakt ze „znaczącymi innymi” (babcia, matka i ojciec), edukacja, choroba, decyzja o zobowiązaniu na całe życie (ślub), wybór ścieżki rozwoju duchowego. Przy nieco mniejszej dawce dobrej woli przychodzi stwierdzić, że ważnymi wydarzeniami w życiu bohatera powieści są: brak ojca, redagowanie gazetki szkolnej, wybór instrumentu w szkole muzycznej, kurs prawa jazdy, pobyt w szpitalu oraz nauki przedmałżeńskie. Być może banalność tych wydarzeń miała sugerować, że pokolenie, w imieniu którego autor próbuje tu wystąpić, nie doświadcza niczego bardziej spektakularnego i istotnie inspirującego dojrzewanie. Można też potraktować tę listę jako argument za tym, że debiut Lubelskiego jest bardziej książką wspomnieniową czy rozliczeniową niż fikcją powieściową.

W gruncie rzeczy Boiduda to szereg luźno łączących się ze sobą obrazków – scen z różnych okresów życia Jacka, portretów spotykanych przez niego ludzi, dygresji. Są one różnorodne stylistycznie, co jest słabo uzasadnione i sprawia wrażenie produktu ubocznego poszukiwań własnego stylu przez autora. Poszukiwań zakończonych, jak sądzę, fiaskiem. Niektóre z owych „obrazków” budzą silne zażenowanie: fragmenty o sukcesach i porażkach bohatera w podstawówce muzycznej oraz o jego heroicznych przedsięwzięciach w szkole średniej (Lubelski prawdopodobnie należy do wielbicieli Madame Libery), opis wędrówek bohatera po okolicach Rynku (służę fragmentem: Więc biegnę i mijam ukochany zakład fotograficzny przy placu Kossaka. Tam wywoływałem Włochy i Turcję. Skręcam w Retoryka i mijając swoją pocztę, uciekam wzdłuż Zegadłowicza. Mknę przez Felicjanek i ścinam skosem Bożego Miłosierdzia. Znikam na Smoleńsk. Tu wspominam swoje dawne spacerki z przyjacielem, nocne męskie rozmowy). Także – między innymi – portrety Michała Pawła Markowskiego i Jerzego Pilcha są zwyczajnie niesmaczne i czynią z Boidudy kiepską książkę. Ich niewielką przeciwwagę stanowią ustępy o babci śpiewającej pieśni legionowe i ojcu wysyłającym pocztówki.

Czas wrócić do pytania, w jakim stopniu Boiduda jest powieścią „prawicową”? Mateusz Matyszkowicz, autor nieco ironicznego pojęcia „konserwieści” (wątpliwej urody skrót od „powieść konserwatywna”), formułuje następujące kryteria pozwalające nadać książce to miano: poglądy i usytuowanie środowiskowe autora, opinia konserwatywnego establishmentu oraz wymowa ideowa tekstu, czyli obecność odwołań do prawdy i intencja jej przekazywania oraz wiara w istnienie ładu metafizycznego. Dodałabym do tej listy zakreślanie wyraźnych granic tożsamości indywidualnej i zbiorowej, czyli przywiązanie do mocnej podmiotowości i silne wartościowanie wierności i zdrady; ważną rolę idei narodu oraz pewnych podziałów i norm społecznych, uznanie dla autorytetu, hierarchii, elitarności.

W Boidudzie znajdziemy wszystkie te tematy i wartości, wykorzystano też sporą część zasobów konserwatywnego słownika. Zostają one skontrastowane z liberalnym przyzwoleniem na testowanie norm i rozmiękczanie granic, które miałaby reprezentować „Gazeta Wyborcza”. Zaczytani w niej rodzice bohatera powieści są relatywistami. Matka nie protestuje, gdy w towarzystwie jej małoletniego syna uniwersytecka koleżanka postanawia opalać się topless. Prowadzi go na msze mimo braku pewności co do istnienia Boga. Zwraca uwagę na to, jak młoda para będzie ubrana i gdzie odbędzie się wesele (za które płaci), podczas gdy istota zaślubin leży przecież zupełnie gdzie indziej (oczyszczenie miłości dwojga w kenotycznej miłości Boga, jak poucza zaprzyjaźniony kapłan). Budowaną na przestrzeni całej książki opozycję słabości (zrównanej z – tytułową – strachliwością) pokolenia rodziców i siły, zdecydowania dojrzewających w ich cieniu młodych rozbija jednak taki fragment (komentujący fakt, że matka posłała Jacka do szkoły muzycznej mimo braku zrozumienia dla jego pasji):
Fałszowała niemiłosiernie. Ale przechodziła na moją stronę. Zawsze przechodziła. Z perspektywy czasu trzeba przyznać, że jest w tym wszystkim zaskakująca konsekwencja podążania za tym, czego się nie dostrzega bądź czego istnienia nie jest się pewnym, konsekwencja w wypełnianiu tego, czego być może w ogóle nie da się wypełnić.

Czyżby i rodzice byli czemuś wierni? Swoistą konsekwencją wykazuje się w gruncie rzeczy również ojciec, który bierze rozwód także z kobietą, dla której zostawił mamę Jacka, a zatem znów stawia miłość ponad więzy małżeńskie. Regularnie posyłane przez niego kartki pocztowe budzą niechęć chłopaka – zarzuca ojcu opieranie ich relacji na sztucznej konwencji. Wedle jego wyobrażeń w „prawdziwej” relacji ojca z synem ci pierwsi podczas porodu biorą odpowiedzialność  za przyszłe istnienie, uczą synów wymiany oleju silnikowego, przekazują tradycję kibicowania wybranej drużynie piłkarskiej, mówią, co jest dobre, a co złe, gdy syn staje przed wyborem moralnym. Lubelski projektuje figurę ojca tak monstrualną, że całkowicie zajmuje ona pole, jakie mógłby zająć konkretny człowiek, i pod tym względem wypełnia proroctwo Pilcha. Autor zakleszcza swego bohatera w tak skonstruowanym układzie, przerzucając na ojca całą winę za brak szczerej relacji między nimi.

(Wszech)obecne w książce pretensje do rodziców i innych przedstawicieli starszego pokolenia nie dotyczą zatem tego, że nie mają oni żadnych zasad, lecz tego, że ich zasady nie rozwiązują problemów etycznych za dorastającą młodzież. Czytając o sprzeciwie Jacka wobec rozmaitych zawiłości świata dorosłych, mamy ochotę skwitować go słowem: „biedny”. Biedny, bo nikt mu nie dał wyraźnych instrukcji, jak żyć. Bo musi wziąć odpowiedzialność za swoje wybory. Bo doświadcza relacji międzyludzkich jako zapośredniczonych przez konwencje społeczne. Bo świat jest niesprawiedliwy, a ludzie wygodni i dbający o własne interesy, zaś system sprzyja korupcji i oportunizmowi.

Oczywiście, ów sprzeciw jest reakcją zupełnie prawidłową. Niepokoi tylko agresja, jaka się z nim wiąże. Walka bohatera z boidudowatością, jaką widzi u otaczających go ludzi i w samym sobie, opiera się na chęci tupnięcia nogą i powiedzenia „nie”. Jacek drze sprezentowanego wcześniej mamie motylka, przy czym nie pamięta nawet przyczyny swojej złości, i zjada ostatni kawałek ciasta, łamiąc zasadę gościnności wobec mężczyzny, który nie dawał mu forów podczas gry w piłkę. Oba te akty urastają w książce do rangi symbolu. Mój niepokój pogłębia pamięć o Fatalnym Aleksandrze smagającym swego towarzysza zabaw sporządzonym naprędce bacikiem. W tekstualnej „zemście Aleksandra” również pojawia się bacik, jednak trudno przypuszczać, że jest to świadomy zabieg literacki: bohater książki opowiada, że w dzieciństwie miał zwyczaj biczować swoją pluszową małpkę, inspirowany serialem Niewolnica Isaura. Tego akurat mama zdecydowanie mu zabroniła.

Walcząc z wewnętrznym boidudą, Jacek sięga na koniec także po inną, znacznie bardziej obiecującą strategię – chrześcijańskie ćwiczenia duchowe. Co prawda ich celem nadal okazuje się głównie odważne manifestowanie swojej niezależności, lecz skrótowo zarysowana droga bohatera do podjęcia tych praktyk wykracza poza stereotypy. Jacek przestaje chodzić do kościoła zaraz po swojej pierwszej komunii, następnie próbuje budować autorskie credo, by dojść do przekonania, że lepiej jednak sprzymierzyć się z instytucją Kościoła. Rezygnuje z własnych poszukiwań w obawie przed brakiem konkluzji i w nieufności do swojego rozumu, który tak łatwo podważa wszystko, co tworzy.

Wspomniane predyspozycje Lubelskiego do napisania udanego portretu współczesnych młodych polskich konserwatystów okazały się niewystarczające. Jego bunt przeciwko liberalnemu wychowaniu poskutkował zabójczą dla artystycznych niuansów gorliwością neofity, zaś nieopatrznie rozbudzone przez Jerzego Pilcha aspiracje literackie nabrały karykaturalnego charakteru. Boiduda jest jak owo „darcie motylka” – wyraża szlachetny być może sprzeciw, ale nie bardzo wiadomo, wobec czego i w imię czego. Chyba że chodzi po prostu o to, że łączący się z życiem stan niepewności i towarzyszący człowiekowi metafizyczny lęk są nie do zniesienia, w związku z czym należy zawierzyć wielowiekowej tradycji katolicyzmu i sumiennie pełnić swoje społeczne role. Tylko czy w ten sposób sprzeciwiamy się czemukolwiek?


Jakub Lubelski, Boiduda
Fronda, 2012